Φιντείας

Κομίζω γλαύκα εις Αθήνας... Carry coals to Newcastle...

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: Thessaloniki, Greece

Τρίτη, Οκτωβρίου 28, 2008

Για σήμερα

Απόσπασμα από την Ημερήσια Διαταγή της 30-10-40 του Υπ/γου Χαράλαμπου Κατσιμήτρου, Διοικητού της της VIII Μεραρχίας:

"... Λήξαντος του προκαλυπτικού αγώνος από σήμερον η Μεραρχία κατέχει την τοποθεσίαν δι' όλων των δυνάμεων της.`Επί της τοποθεσίας ταύτης θα δοθεί ο αποφασιστικός αγών προς τον εχθρόν. Ο αγών θα διεξαχθεί μετά πείσματος και επιμονής ακαταβλήτου. Άμυνα κρατερά επί των θέσεων μας μέχρις εσχάτων. Ουδεμία ιδέα εις ουδένα να υπάρχει περί υποχωρήσεως. Πάντες από τον Στρατηγού Διοικητού Μεραρχίας, μέχρι και του τελευταίου στρατιώτου θα αγωνισθώμεν επί των Θέσεων μας και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι μαζί υπερασπιζόμενοι αυτάς."

Ο συγκεκριμένος αξιωματικός δεν έμεινε και τόσο γνωστός, όπως ο πολυτραγουδισμένος Σ/χης Δαβάκης και κάνω μια μνεία σ' αυτόν, σήμερα.

Επίσης, ένα ακόμα "ΟΧΙ" ακολούθησε μετά την εισβολή των Γερμανικών στρατευμάτων, που αξίζει μνημόνευση.

Το "ΟΧΙ" του τότε αρχιεπισκόπου Χρύσανθου, ο οποίος στις 2- Ιουνίου - 1941 καθαιρέθηκε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο λόγω αυτού του "ΟΧΙ". Το "ΟΧΙ" του αρχιεπισκόπου, λοιπόν, αφορούσε την ορκωμοσία της κυβέρνησης Τσολάκογλου, ο οποίος ουσιαστικά θα δήλωνε την υποταγή του στις κατοχικές δυνάμεις, ως διορισμένος, ουσιαστικά, πρωθυπουργός.

Το έπος του '40 (πραγματικά ήταν!) έχει πολλές πτυχές και αρκετή παράταση πέραν της Πίνδου.

Μια εικαστική προσέγγιση του θέματος :Αυτήν, όπως και άλλες συνεικόνες (και όχι μόνο) μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: zsynantisi

Σάββατο, Οκτωβρίου 04, 2008

Αδυναμία

Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει σε κάποιον άλλον, κάτι που δεν διαθέτει ο ίδιος.
Όπως ένας αναιμικός δεν μπορεί να γίνει αιμοδότης, έτσι και κάποιος που στερείται κάποιου χαρακτηριστικού δεν είναι σε θέση να το μεταδώσει σε άλλους.

Έχω δει ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια να προσπαθούν να μεταδώσουν τα ανύπαρκτα σε άλλους, μόνο και μόνο για να αισθανθούν ότι προσφέρουν και ν' αποκτήσουν αξία μέσα από μια ψευδοπροσφορά.

Ίσως χρειάζεται να προσέχει κάποιος περισσότερο από ποιους παίρνει, παρά σε ποιους δίνει.