Φιντείας

Κομίζω γλαύκα εις Αθήνας... Carry coals to Newcastle...

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: Thessaloniki, Greece

Σάββατο, Οκτωβρίου 04, 2008

Αδυναμία

Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει σε κάποιον άλλον, κάτι που δεν διαθέτει ο ίδιος.
Όπως ένας αναιμικός δεν μπορεί να γίνει αιμοδότης, έτσι και κάποιος που στερείται κάποιου χαρακτηριστικού δεν είναι σε θέση να το μεταδώσει σε άλλους.

Έχω δει ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια να προσπαθούν να μεταδώσουν τα ανύπαρκτα σε άλλους, μόνο και μόνο για να αισθανθούν ότι προσφέρουν και ν' αποκτήσουν αξία μέσα από μια ψευδοπροσφορά.

Ίσως χρειάζεται να προσέχει κάποιος περισσότερο από ποιους παίρνει, παρά σε ποιους δίνει.