Φιντείας

Κομίζω γλαύκα εις Αθήνας... Carry coals to Newcastle...

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: Thessaloniki, Greece

Τετάρτη, Μαρτίου 19, 2008

Συναισθησία

Θεωρήθηκε η πιο ποιητική ψυχική παρέκκλιση. Με τον όρο "ψυχική" διατηρώ πάντα τις ενστάσεις μου, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ορισμό του με μέσα επιστημονικά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα ο όρος "ποιητική" με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
Η συναισθησία συνιστά ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που συμβαίνει σε λίγους ανθρώπους και φυσικά δεν χρήζει θεραπείας.
Πρόκειται για ένα είδος διασταύρωσης των αισθήσεων. Ο συναισθητικός αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά ερεθίσματα κατά τρόπο που να διαφέρει ποιοτικά από εκείνον των..."φυσιολογικών" ατόμων. Ένα ακουστικό ερέθισμα μπορεί να εγείρει την αντίληψη χρωμάτων ή εικόνων. Οι διασταυρώσεις είναι πολλές, με αποτέλεσμα το άτομο που έχει αυτή την ιδιότητα (όχι πάθηση) κυριολεκτικά να "βλέπει" τον ήχο ή να "διαβάζει" το χρώμα, στην περίπτωση που το χρώμα εγείρει την αντίληψη λέξεων. Είναι δυνατό, η θέα ενός ανθρώπου που δέχεται απτικό ερέθισμα να προκαλεί στον συναισθητικό την αντίληψη του ερεθίσματος σαν να το δεχόταν ο ίδιος. Το άκουσμα ενός ήχου μπορεί να προκαλεί την αντίληψη κάποιας γεύσεως κι οι συνδυασμοί είναι αρκετοί.

Μια αξιόλογη αναφορά για το θέμα έγινε στη δεκαετία του 1920 από τον Alexander Luria. Το βιβλίο είχε ως τίτλο "The Mind of a Mnemonist: A Little Book about a Vast Memory" και συνέδεσε την συναισθησία με την υπερμνησία, μια ιδιότητα που είχε το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου.

Το φαινόμενο λαμβάνει περισσότερο ερευνητικό ενδιαφέρον, και δεν θεωρείται κάτι στο οποίο θα πρέπει κατ' ανάγκη να επέμβουμε. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μια νοσηρή κατάσταση. Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν απλώς να συμβάλουν στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα κόσμο και φυσικά να οδηγήσουν σε σκέψεις που να μπορούν να εφαρμοστούν για καταστάσεις όπου οι αντιληπτικοί μηχανισμοί διαταράσσονται δραματικά και οδηγούν σε πραγματικά νοσηρές καταστάσεις. Ο κόσμος της λεγόμενης "ψύχωσης" (ένας πολύ γενικός όρος) είναι ένα παράδειγμα όπου, μεταξύ των άλλων, οι μηχανισμοί αντιλήψεως πλήττονται με όλα τα επακόλουθα.

Μια μικρή ανασκόπηση πάνω στο θέμα του σημερινού post μπορεί κάποιος να βρει εδώ